Odznaka pamiątkowa GH "Zgrupowanie Radosław" dla SMHW
Dodane przez admin dnia Styczeń 14 2015 18:43:39
W dniu 10 stycznia 2015 roku, na zaproszenie Grupy Historycznej „Zgrupowanie Radosław”, w uroczystościach 10-lecia powstania ”Radosława” udział wzięła trzy osobowa delegacja Stowarzyszenia Miłośników Historii Wojskowości przy Lubuskim Muzeum Wojskowym w Drzonowie w składzie: płk Józef Borecki, Cecylia Longier oraz Maciej Myczka.

Uroczystość rozpoczęła msza święta w intencji GH „Radosław” odprawiona w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Dalsza część odbywała się w gościnnej sali Wojskowego Przedsiębiorstwa Handlowego. Jubilaci zaprezentowali swe osiągnięcia oraz film z ich działalności.

Przyjaciele „Radosława” (w tym SMHW )w podziękowaniu za wsparcie i pomoc oraz za pracę mającą na celu poszanowanie wartości oraz szacunek dla historii Naszego Kraju zostali uhonorowani odznaką pamiątkową „Radosława”.


W spotkaniu udział wzięło blisko 100 zaproszonych gości i prawie cały skład „Radosława”. Zarząd Główny Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w uznaniu zasług w krzewieniu postaw patriotycznych, podtrzymywaniu polskiej tradycji narodowej, pielęgnowaniu polskości oraz rozwoju świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowej ze szczególnym uwzględnieniem kultywowania szczytnych tradycji Wojska Polskiego przyznał GH „Zgrupowanie Radosław” Złoty Medal Za Zasługi Dla ZOR RP.

Odznaczenie w imieniu Prezesa Zarządu Głównego płk. Stanisława Tomaszkiewicza wręczył: płk Józef Borecki. W tej podniosłej uroczystości nie zabrakło kombatantów i weteranów Powstania Warszawskiego, którzy zostali serdecznie powitani. Jak to przy takich okazjach bywa na ręce Komendanta GH „Radosław” Tomasza Karasińskiego składano serdeczne gratulacje i życzenia dalszej owocnej pracy.

Fotorelacja z jubileuszu w naszej galerii.