30.01.2012
Dodane przez admin dnia Styczeń 30 2012 17:03:23


Zgodnie z Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMHW nadaje się Tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia następującym osobom:

por. dr. Józefowi Ladrowskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Głównego ZOR RP
oraz
kpt. mgr Marianowi Osadzie - Sekretarzowi Zarządu Głównego ZOR RP.
Por. dr Józef Ladrowski (ur. 22.02.1922, na zdjęciu z lewej strony)
Jako junak gimnazjalnego Przysposobienia Wojskowego od 1 do 10 września 1939 r brał udział w pomocniczej służbie wojskowej 14 Dywizji Piechoty. Od 1942 do 1944 działał w Armii Krajowej - Okręg Wielkopolska-Inspektorat Środa walcząc z niemieckim okupantem. Nosił pseudonim "Kłos". W latach 1944-1947 odbywał służbę wojskową. Wziął udział w walkach frontowych. Odznaczony m.in. medalem "Za udział w walkach o Berlin 1945". Po demobilizacji pracując skończył studia ekonomiczne, a w 1969 obronił pracę doktorską nt. "Budownictwa wojskowego". Był jednym z inicjatorów reaktywowania ZOR RP. Odznaczony Krzyżem Oficerskim OOP. Obecnie na kombatanckiej emeryturze. Wiceprezes Zarządu Głównego ZOR RP.

Kpt. mgr Marian Osada (ur. 22.02.1930 w Przemyślu. Na zdjęciu po prawej stronie) W latach II wojny światowej-członek Szarych Szeregów (AK). Od 1945 do 1950 - drużynowy 10 i 8-mej Drużyny Harcerzy im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Przemyślu. W 1946 r. był najmłodszym komendantem obozu ZHP. W 1951 ucieka z Przemyśla na skutek represji ze strony UB. W Poznaniu studia na uniwersytecie Poznańskim - kończy magisterium w katedrze Historii Sztuki (1955). Pracuje i działa społecznie na niwie kulturalnej i oświatowej. Pisze scenariusze, reżyseruje spektakle teatralne i estradowe w placówkach kulturalno-oświatowych. Kpt. Marian Osada aktualnie pełni spoleczną funkcję Sekretarza Zarządu Głównego ZOR RP. Za działalność społeczną został odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP.

Serdecznie witamy w naszych szeregach tak zacnych i zasłużonych Polaków.