13.09.2012
Dodane przez admin dnia Wrzesień 13 2012 21:21:57
Dzięki finansowemu wsparciu przez Burmistrza Wolsztyna pana Andrzeja Rogozinskiego realizacji zadań w zakresie edukacji pro-zdrowotnej oraz w zakresie podtrzymywania polskiej tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej w dniu 12 września członkowie Stowarzyszenia Miłośników Historii Wojskowości odwiedzili szkoły w Kębłowie celem przeprowadzenia lekcji „żywej historii” poświęconych „ 120 rocznicy urodzin i 45 rocznicy śmierci generała Stanisława Sosabowskiego oraz operacji „Market-Garden”.

Przedstawiono postać generała i jego szlak bojowy. Zaprezentowano umundurowanie, wyposażenie i broń, skoczka spadochronowego Samodzielnej Brygady Spadochronowej. Każdy z uczniów mógł sam założyć prawdziwy spadochron, hełm skoczka a do rąk wziąć pistolet maszynowy Sten.
mk. II. Oprócz tych atrakcji na uczniów czekała niespodzianka w postaci przejażdżki historycznym samochodem wojskowym.

Drugim etapem spotkania było szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczniowie Gimnazjum im. Krzysztofa Żegockiego wykazali się sporą wiedzą w tym zakresie bowiem ich program nauczania obejmował już tę tematykę. Dzieci zakładały kołnierze ortopedyczne, używały defibrylatora, demonstrowały pozycję boczną ustaloną i na fantomie prowadziły resuscytację krążeniowo-oddechową. Młodsze dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego także aktywnie uczestniczyły zarówno w „żywej lekcji historii” jak i w zajęciach z pierwszej pomocy przedmedycznej. Wyróżniający się uczniowie otrzymali drobne upominki w postaci długopisów, specjalnych ołówków i nalepek z numerami alarmowymi pogotowia, straży pożarnej, policji i centralnego systemu ratownictwa. W trakcie zajęć dzieci były bardzo aktywne. Same zajęcia sprawiły im wiele radości, a jednocześnie nauczyły podstaw udzielania pierwszej pomocy, oraz postaw bycia dumnym, z tego że jest się Polakiem. Jesteśmy przekonani, że wiedza wyniesiona z zajęć będzie procentowała w rozwoju świadomości narodowej i postaw obywatelskich młodych uczniów.
W zajęciach także licznie uczestniczyli nauczyciele obu szkół.

Uczniowie i grono pedagogiczne Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przygotowało dla nas niespodziankę w postaci dyplomu-podziękowania. Mamy nadzieje, że na tym nie zakończy się nasza współpraca, której by nie było gdyby nie wsparcie projektów przez Burmistrza Wolsztyna i Radę Miasta.

Kolejne lekcje odbędą się w Szkole w Świętnie 14 i 17 września, a następne zgodnie z planem w Szkole Podstawowej nr 3 w Wolsztynie.

Zdjęcia z przedsięwzięcia dostępne są w naszej galerii.