18.09.2012
Dodane przez admin dnia Wrzesień 18 2012 20:19:56W dniach 14 i 17 września w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świętnie odbyły się kolejne lekcje „żywej historii” prowadzone przez członków Stowarzyszenia Miłośników Historii Wojskowości z Wolsztyna. Lekcje poświęcone były „120 rocznicy urodzin i 45 rocznicy śmierci gen. Stanisława Sosabowskiego oraz największej operacji powietrzno-desantowej II wojny światowej Market-Garden”.

Każdy uczeń mógł poczuć się prawdziwym skoczkiem, bowiem zakładano spadochron, hełm skoczka i skakano z „samolotu – skrzyni”. Pozostałe dzieci imitowały warkot silników samolotu. W tak realistycznej scenerii było dużo emocji i radości. Wszystkie dzieci odbyły przejażdżkę samochodem wojskowym. Następnie przystąpiono do lekcji pierwszej pomocy przedmedycznej. Wszyscy obserwowali, a następnie ćwiczyli samodzielnie procedury pierwszej pomocy, począwszy od alarmowania służb ratunkowych, a kończąc na prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej. Były także drobne upominki dla najbardziej aktywnych uczniów.
Blisko sześć godzin zajęć przeleciało bardzo szybko, a ich zakończenie dzieci przyjęły z żalem.

Lekcja historii korespondowała z tradycjami Szkoły i z wychowywaniem uczniów w duchu patriotycznym. Uczniowie zademonstrowali Sztandar swojej Szkoły i piękny ceremoniał ze Sztandarem, który 17 września był punktem centralnym uroczystości szkolnych. O godz 11.00 zabrzmiały dźwięki syreny, a uczniowie w odświętnych strojach zebrali się przy „dębie katyńskim” poświęconym Szczepanowi Wróblewiczowi, posterunkowemu Policji Państwowej w Wolsztynie,
który zginął w 1940 roku w Twerze rozstrzelany przez sowieckie NKWD. Podniosłą uroczystość poprowadził dyrektor Szkoły pan Jerzy Luftmann w mundurze polskiego pułkownika 6 pp z Wilna. Członkowie Stowarzyszenia także wystąpili w historycznych mundurach z tego okresu.
Odczytano instrukcję NKWD nr 001223 z 11 października 1939 roku o trybie wysiedlania antysowieckich elementów z Białorusi, Litwy i Ukrainy (mowa tu o polskich kresach wschodnich). Odczytano także rozkaz Komisarza Ludowych Spraw Wewnętrznych Związku SRR – Ł. Berii zatwierdzony przez Stalina, dotyczący zamordowania oficerów wojska polskiego, policji państwowej, KOP, inteligencji, ziemiaństwa, urzędników i księży. W tej uroczystości honorowymi gośćmi byli członkowie rodziny zamordowanego Szczepana Wróblewicza.

Nadmieniam, że lekcje z udziałem członków SMHW mogły się odbyć dzięki finansowemu wsparciu przez Burmistrza Wolsztyna pana Andrzeja Rogozinskiego zadań z zakresu edukacji pro-zdrowotnej oraz w zakresie podtrzymywania polskiej tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej. Podziękowania należą się także członkom Rady Miejskiej.