04.10.12
Dodane przez admin dnia Październik 04 2012 11:52:42


28 września Zespół Szkolno-Gimnazjalny i Szkoła Podstawowa im. Misjonarzy Oblatów w Obrze gościli członków Stowarzyszenia Miłośników Historii Wojskowości z Wolsztyna w ramach kolejnych lekcji „żywej historii”. Goście opowiadali o celach i osiągnięciach Stowarzyszenia. Dla trzech grup młodzieży przeprowadzili lekcje na temat 120 rocznicy urodzin i 45 rocznicy śmierci generała Stanisława Sosabowskiego. Przedstawiono życiorys generała i jego najważniejsze osiągnięcia. Omówiono okoliczności, przyczyny i przebieg największej operacji powietrzno-desantowej II wojny światowej pod kryptonimem „Operacja Market Garden”. Głównie koncentrowano się na działaniach Samodzielnej Brygady Spadochronowej, którą dowodził gen. Stanisław Sosabowski. Prezentowano umundurowanie, wyposażenie i uzbrojenie skoczków spadochronowych. Lekcje prowadzone były zgodnie z dyscypliną wojskową. Uczniowie chętnie zaakceptowali tę formę lekcji wykazywali się swoją wiedzą na omawiane tematy, zdyscyplinowaniem i sprawnością fizyczną. Na trzy etapy lekcji składały się z prelekcji połączonej z pokazem, przejażdżkami historycznym pojazdem wojskowym i ćwiczeniami z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Szczególne w tym zakresie młodzież potrafiła zademonstrować poprawne
procedury. Najbardziej aktywnym słuchaczem był Adam Miśko uczeń III B Gimnazjum. Wykazał się dużą wiedzą historyczną i zdyscyplinowaniem. Burmistrz Wolsztyna Pan Andrzej Rogoziński i Stowarzyszenie Miłośników Historii Wojskowości przyznało temu wzorowemu uczniowi upominki promujące Miasto i Gminę Wolsztyn, oraz płyty DVD o tematyce historycznej. Nagrodę wręczy Pani Dyrektor Szkoły- Elżbieta Błaszczyk podczas szkolnego apelu. Wszyscy uczestnicy spotkania byli zadowoleni i radośni, a członkowie SMHW otrzymali od młodzieży kwiaty. To była bardzo pouczająca lekcja, propagująca postawy obywatelskie, narodowe i patriotyczne wśród uczniów obu szkół. Realizacja lekcji została wsparta finansowo przez Burmistrza Wolsztyna i Radę Miejską w ramach realizacji wspólnego projektu.