02.02.2013
Dodane przez admin dnia Luty 02 2013 08:57:11


Otwarcie trzech wystaw w Lubuskim Muzeum Wojskowym w Drzonowie poświęconych: Malarstwu Batalistycznemu - Jarosława Strankowskiego, Bagnety armii europejskich ze zbiorów LMW, oraz Zabytki architektury Ziemi Lubuskiej w fotografii, stało się także okazją do zaprezentowania dorobku Stowarzyszenia Miłośników Historii Wojskowości przy Lubuskim Muzeum Wojskowym.

Stowarzyszenie zrzesza 45 członków z całej Polski. Mamy także trzech członków z Anglii i dwoje Rosjan. Najstarsi nasi członkowie od 10 lat zajmują się działalnością rekonstrukcyjną, inscenizacyjną i historyczną ukierunkowaną na podtrzymywaniu polskiej tradycji narodowej, pielęgnowaniu polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz krzewieniu wartości patriotycznych związanych z tradycjami Wojska Polskiego. Stowarzyszenie zrzesza byłych członków Grup Historycznych 6 Pułku Piechoty Legionów, Bractwa Najemnego Wolna Kompania, Jormungard, LTRH i innych. Od roku 2009 działamy jako SMHW przy Lubuskim Muzeum Wojskowym w Drzonowie.

Jesteśmy organizatorami bądź współorganizatorami takich imprez jak:
kolejne edycje „Powstania Warszawskiego”, „Katyński Marsz Cieni”, a przede wszystkim licznych działań i inscenizacji związanych z Powstaniem Wielkopolskim. Odtwarzamy Wojsko Polskie, począwszy od okresu I Wojny Światowej, Legiony, żołnierzy II RP, rok 1939, Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie i naturalnie I i II Armię Wojska Polskiego od Lenino poprzez cały szlak bojowy. Odtwarzamy także żołnierzy AK i partyzantów niepodległościowego podziemia. Bywamy także żołnierzami armii RKKA, pruskiej i bardzo sporadycznie niemieckiej.

Tylko w roku 2012 braliśmy udział w 14 dużych rekonstrukcjach i inscenizacjach. Naszym głównym kierunkiem działania są „żywe lekcje historii” w szkołach. W ubiegłym roku przeprowadziliśmy lekcje dla ośmiuset uczniów z gminy Wolsztyn, czterystu z terenu województwa lubuskiego i wielkopolskiego, oraz trzystu w województwie świętokrzyskim na koloniach dla polskich dzieci z Białorusi i Ukrainy.
Braliśmy także udział w kilkunastu produkcjach filmowych. Od roku 2008 rokrocznie bierzemy udział w defiladach i uroczystościach państwowych.

Za swą działalność w roku ubiegłym uzyskaliśmy wiele nagród i wyróżnień. Wśród nich najważniejsze zespołowe to: nagroda „Dobosza Powstania Wielkopolskiego” nadawana przez Zarząd Główny TPPW 1918/1919, Odznaka Honorowa ZOR RP „VIRIBUS UNITIS” (wspólnymi siłami), Nagroda Burmistrza Wolsztyna, Dyplomy od Marszałka i Wojewody Wielkopolskiego, Starosty Powiatu Zielonogórskiego.
Indywidualnie siedmioro członków otrzymało złote i srebrne Medale Za Zasługi dla Związku Oficerów Rezerwy RP im Marszałka Józefa Piłsudskiego, dziewięcioro dyplomy honorowe ZOR RP, oraz liczne listy gratulacyjne i podziękowania od organizacji i stowarzyszeń promujących tak jak i my chwałę oręża Wojska Polskiego.
Dzięki uprzejmości dyrektora LMW Piotra Dziedzica, na ekspozycji muzeum zaprezentowano część naszych nagród i wyróżnień. W uroczystościach udział wzięło
siedmioro członków: Ewa Myczka, Cecylia Longier, Grzegorz Lubryczyński, Maciej Nowak, Krzysztof Dobrowolski, Tomasz Hibner oraz Maciej Myczka.